Image 6483441 uitsnede
Image 6483441 uitsnede
Samen.
Samen

Ons Mooi Leven Huis Puur Natuur kan alleen bestaan als we samen verantwoordelijk willen zijn. Bij de vorm van wonen zoals wij het ons voorstellen vraagt dit van iedere volwassen deelnemer een bepaalde mate van zelfstandigheid en een gevoel van verantwoordelijkheid. Ook is het belangrijk dat bewoners een deel van hun tijd en talenten inzetten voor de gemeenschap. Bewoners met een (ernstige) verstandelijke beperking zullen op sommige vlakken een beperkte mate van zelfstandigheid hebben en wellicht ook een beperkt gevoel van eigen verantwoordelijkheid. Toch is het van belang te blijven kijken naar wat wél mogelijk is, en – zeker daar waar het gaat – ruimte te creëren voor het inzetten van talenten.

Wij willen graag met mensen wonen die zich willen aansluiten bij een gemeenschapsverband. Daarbij vinden wij het belangrijk dat ieders autonomie, persoonlijke grenzen en individuele levensvisie gewaarborgd blijft. Behoud van zelfstandigheid en privacy in de eigen woning vinden we belangrijk. Door gezamenlijk gebruik van voorzieningen, delen van kennis, ervaring, spullen en gezamenlijke ruimtes ontstaan als vanzelf ontmoetingen.

IMG 0238
IMG 5807
Vico uitsnede
48a2ae03 3bdb 487d 89ac b47ac431e5f1

Voor gemeenschapsvorming is het belangrijk dat je in verbinding bent met jezelf. Dat je herkent en erkent dat ieder mens uniek is en je door een ander geraakt kan worden. En elkaar een mooi leven wensen. Natuurlijk in de eerste plaats een mooi leven voor onze kinderen. Maar net zo goed voor iedereen om onze kinderen heen. Ouders, broers, zussen, netwerk en begeleiders. Alleen als ieder zich thuis en gerespecteerd voelt in wie je bent en wat je doet, wordt ons Mooi Leven Huis Puur Natuur toekomstbestendig. Dit bereiken we door met elkaar de verbinding aan te gaan, door van betekenis te zijn voor elkaar en door naar een goede balans te zoeken tussen het gezinsnetwerk en de professionele zorg, waardoor de optimale zorg voor het zorgintensieve kind ontstaat. 

Zie ook: