Vico met een van onze poezen recht

Vico

Martijn en Kristin hebben elkaar leren kennen toen ze contact kregen over een woongemeenschap waar Martijn op dat moment bij betrokken was. Kristin was eerder al betrokken bij een woongemeenschap in Nijmegen Lent. De liefde bracht hen samen. Nu zijn ze de initiatiefnemers van Woonzorggemeenschap Puur Natuur.

Vico is een heel innemende lieve jongen, die voortdurend nabijheid en begeleiding nodig heeft. Zijn ontwikkeling verloopt ‘disharmonisch’; sociaal-emotioneel wordt hij nu geschat op 7 maanden tot 3 jaar en zijn cognitief functioneren varieert tussen de 2 en ongeveer 5 jaar. Zijn anders-zijn werkt door op alle leefdomeinen: van zijn persoonlijke verzorging, tot onderwijs, vrijetijdsbesteding, enzovoort. Hij heeft een oudere broer, Lev. Een hele zorgzame en creatieve jongen, die houdt van grapjes en plezier maken, maar ook van diepgang.

Martijn en Kristin willen graag een mooie plek onder de zon voor Vico, in de vorm van een woon- en leefplek, waar zij zelf ook deel van uit willen maken. Zij wensen mensen met een (ernstige) verstandelijke beperking een woon- en leefplek toe als deel van een gemêleerde maatschappij. Dit geven ze vorm door uit te gaan van omgekeerde integratie. Ze willen graag duurzame en passende zorg realiseren in een ecologische gemeenschap. De ervaring van gedeelde stilte en het gemeenschappelijk mediteren is een belangrijke basis in hun leven. (Zelf)reflectie vinden ze niet alleen van wezenlijk belang om tot goede en passende zorg te komen, maar ook om deel uit te kunnen maken van een gezonde gemeenschap (zie ook ‘Stilte en reflectie’).