IMG 6481 uitkadering
IMG 1416 4 uitkadering
Het Mooi Leven Huis Puur Natuur is onderdeel ven Woonzorggemeenschap Puur Natuur
IMG 6481 uitkadering


Het Mooi Leven Huis Puur Natuur

is onderdeel van Woonzorg-gemeenschap
Puur Natuur.


Woonzorggemeenschap Puur Natuur

Woonzorggemeenschap Puur Natuur is een gemeenschap-in-wording waarbij de betrokkenen verbonden zijn door vijf pijlers: inclusie & omgekeerde integratie, zorg voor elkaar, ecologie & duurzaamheid, stilte & reflectie en gemeenschapsvorming. Ons doel: Een woongemeenschap realiseren in een natuurlijke, ‘prikkelarme’ omgeving, waartoe mensen met en zonder beperking uitgenodigd worden op een duurzame manier samen te wonen en te leven. Hierbij vertrekken we vanuit het typisch Nederlandse fenomeen 'omgekeerde integratie', waarbij mensen 'zonder beperking' kunnen integreren op de woon- en leefplek van mensen met een beperking, in plaats van andersom.

 

IMG 1827
IMG 3359   kopie uitkadering
IMG 5833 uitkadering
IMG 3434
Lev en Vico dd5okt2022
IMG 5592
39777a25 5775 4c1e ba99 d02b042a52be
IMG 5854

In onze gemeenschap gaan we ervan uit dat omkijken naar elkaar en zorgdragen voor elkaar bijdraagt aan ons gedeelde geluk. Het gaat ons om de intentie. Ons uitgangspunt daarbij is dat we samen veel meer zijn dan de som der delen. We doen het met z’n allen en steunen elkaar waar nodig. Goed nabuurschap vinden we belangrijk. Wat de zorg betreft voor de bewoners met een (ernstige) verstandelijke beperking zullen we samenwerken met een zorgaanbieder, waarbij duurzaamheid in de zorg en medezeggenschap belangrijke criteria zullen zijn.

Het omzien naar elkaar in de hele woongemeenschap en delen van kennis en zorgen maken dat het gezin rondom de Mooi Leven-bewoner zich gesteund voelt.