Aanmelden als bewoner voor het Mooi Leven Huis Puur Natuur.

U heeft belangstelling voor het Mooi Leven Huis Puur Natuur als toekomstige woon- en leefomgeving voor uw zoon, dochter of andere verwante. 

Onze droom is een thuis waar bijzondere kinderen en (jong)volwassen kunnen wonen en leven in een setting van omgekeerde integratie. Een woongemeenschap realiseren in een natuurlijke, ‘prikkelarme’ omgeving, waartoe mensen met en zonder beperking uitgenodigd worden op een duurzame manier samen te wonen en te leven. Waar de dagelijkse zorg zó geregeld is dat voor ouders/ verwanten de betrokkenheid bij de zorg van hun zorgintensieve kind blijft bestaan, maar er ook weer ruimte ontstaat om na al die jaren van zorg de meer vanzelfsprekende rol van weer écht ouders te kunnen worden in plaats van ‘case-manager’.

 We willen daarbij graag een stapje verder gaan in de ruimte die er is en blijft voor ouders en andere betrokkenen. Denk daarbij aan de mogelijkheid om te blijven logeren, of om anderszins betrokken te kunnen zijn in de woonplek zelf. Net zoals je bij een vriend(in), broer, zus of bij je eigen ouders zou doen. Voor onszelf vinden we dit allemaal normaal; we zouden graag zien dat dit ook normaal wordt bij kinderen en (jong)volwassenen met een (ernstige) verstandelijke beperking.

Als u bovenstaande gedachte van het Mooi Leven Huis Puur Natuur onderschrijft en graag samen met onze kerngroep actief verder wilt werken aan de realisatie van een dergelijke woon- en leefomgeving voor uw kind(eren) of verwante, kan u het bijgevoegde aanmeldingsformulier invullen en retourneren.

 Met deze aanmelding is een plek in het Mooi Leven Huis Puur Natuur nog niet gegarandeerd. Wel zal hij of zij, op volgorde van binnenkomst van de aanmelding, voorrang krijgen in het selectieproces voor toewijzing van een woonplek.

Indien U vragen heeft over de aanmelding, dan kunt U contact opnemen met      Kristin Janssens, via gemeenschappuurnatuur@gmail.com.

Wij zien uw aanmelding met belangstelling tegemoet. 

Aanmeldingsformulier

Door het invullen van dit formulier geeft u het Mooi Leven Huis Puur Natuur toestemming om de bovenstaande gegevens op te slaan en te bewaren. Indien later besloten wordt geen gebruik te maken van het Mooi Leven Huis worden de gegevens conform de Privacyverklaring verwijderd. 

Gegevens bewoner
Indicatie en zorgvraag
Is er een CIZ indicatie
Ja
Nee
Wilt u gebruik maken van dagbesteding
Ja
Nee
Gegevens wettelijk vertegenwoordiger
Heeft u een wettelijk vertegenwoordiger?
Ja
Nee