IMG 5818 uitsnede 3
IMG 5818 uitsnede 3

Wat is Mooi Leven?Wat is Mooi Leven?

De kern van het ‘Mooi Leven - concept’ bestaat uit een mooi leven voor mensen met intensieve zorg, voor hun gezin, voor hun familie en verwanten, zoals zij dat zelf zouden wensen.

Een kind of (jong)volwassene met een intensieve zorgvraag heeft een omgeving nodig met aandacht en begrip voor het gezin en haar intensieve zorgvraag. Een omgeving met mensen die zich realiseren dat elk kind een veilig ‘thuis’ nodig heeft, waarin het zich geliefd voelt en het zichzelf kan zijn. Wij willen deze kinderen en (jong)volwassenen een veilige haven bieden, ook wanneer onze kinderen niet meer thuis wonen. Dat gaat over meer dan zorg, dat gaat over leven. Dat noemen wij 'Mooi Leven'. 

Paul van Dalfsen en Co de Gooyer van NabijNetwerk hebben hun ideeën over wat er nodig is om bij te dragen aan een “mooi leven” voor deze mensen vertaald naar een Mooi Leven Huis. Het vertrekpunt hierbij is het onderkennen van het belang en de waarde van het natuurlijke netwerk, naast de nood aan het ondersteunende netwerk. En dat beide kunnen bijdragen aan het komen tot (duurzame) oplossingen voor de problemen in het veranderende zorglandschap. Het gemeenschappelijk kenmerk van alle Mooi Leven-huizen is dat het natuurlijk netwerk ondersteuning nodig heeft (dus niet alleen het zorgdragend kind) zodat het gezin als geheel overeind blijft. Eigenaarschap, verantwoordelijkheid, naast elkaar gaan staan, samenwerken met behoud van individualiteit zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.

Invulling geven aan hoe een mooi leven er kan uitzien is een ontdekkingsreis die we met elkaar aangaan. We zullen het samen moeten doen. Op deze manier willen we een betekenisvol antwoord geven op de diverse uitdagingen waar de gehandicaptenzorg zich vandaag de dag voor gesteld ziet staan (zie ook het VGN Visiedocument gehandicaptenzorg 2030). 

 Wat is het Mooi Leven Huis Puur Natuur?

 Het is een initiatief van ouders om samen met gelijkgestemden een Mooi Leven Huis te realiseren, als onderdeel van een bredere gemeenschap.

 Onze droom is een thuis waar deze bijzondere kinderen en (jong)volwassen kunnen wonen en leven in een setting van omgekeerde integratie. Een woongemeenschap realiseren in een natuurlijke, ‘prikkelarme’ omgeving, waartoe mensen met en zonder beperking uitgenodigd worden op een duurzame manier samen te wonen en te leven. Waar de dagelijkse zorg zó geregeld is dat voor ouders/verwanten de betrokkenheid bij de zorg van hun zorgintensieve kind blijft bestaan, maar er ook weer ruimte ontstaat om na al die jaren van zorg de meer vanzelfsprekende rol van weer écht ouders te kunnen worden, in plaats van ‘case-manager’.

We willen daarbij graag een stapje verder gaan in de ruimte die er is en blijft voor ouders en andere betrokkenen. Denk daarbij aan de mogelijkheid om te blijven logeren, of om anderszins betrokken te kunnen zijn in de woonplek zelf. Net zoals je bij een vriend(in), broer, zus of bij je eigen ouders zou doen. Voor onszelf vinden we dit allemaal normaal; we zouden graag zien dat dit ook normaal wordt bij kinderen en (jong)volwassenen met een (ernstige) verstandelijke beperking. 

Waar is het?

 De locatie is nog niet bepaald, wel de regio: in Gelderland óf Brabant.

 Voor wie? 

Een diverse groep mensen die intensieve zorg- en/of begeleiding nodig hebben, waarvan de diagnostiek binnen de Wet Langdurige Zorg (WLZ) is geïndiceerd met indicatie VG4 t/m VG8. Geen uitsluiting op voorhand vanwege beperking of leeftijd. Voor toekomstige bewoners is het belangrijk dat zij goed passen binnen de gemeenschap én in de groepen. Voor de toekomstige bewoners van de bredere gemeenschap is daarnaast betrokkenheid een belangrijke graadmeter.

Naast de bewoners van Mooi Leven Huis Puur Natuur zal de woonzorggemeenschap bestaan uit:

 • Mensen die affiniteit hebben met de vijf pijlers van de gemeenschap:
  • Inclusie en omgekeerde integratie
  • Zorg voor elkaar
  • Ecologie en duurzaamheid
  • Gemeenschapsvorming
  • Stilte en reflectie
 • Dit zijn:
  • Ouders en/of andere familieleden van de bewoners van Mooi Leven Huis Puur Natuur. Let op: dit kán, maar is geen vereiste
  • Mensen die geen kinderen of geen zorgintensief kind(eren) hebben.
  • Andere geïnteresseerden

Hoe groot?

 De groepsgrootte van de woonunits houden we klein. Een groep kan bijvoorbeeld 4 tot 5 bewoners tellen, maar ook 5 tot 8, afhankelijk van de groepssamenstelling. Kleinschaligheid is een belangrijk aspect voor ons, omdat verbinding met elkaar cruciaal is. Idealiter telt onze woongemeenschap dan ook ongeveer 40 tot 50 bewoners in totaal.

Waarom samenwerking met een zorgaanbieder?

 Normaliter is een ouderinitiatief een initiatief op basis van PGB, waarbij samengewerkt wordt met zorgaanbieders en/of ZZP-ers en/of informele zorgverleners. Dit is een initiatief van ouders, waarbij ouders van zorgintensieve kinderen met een beperking samen het initiatief nemen, de samenwerking aangaan met een zorgaanbieder en samen - op basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen - werken aan het duurzaam realiseren van passende zorg en begeleiding van de bewoners in het Mooi Leven Huis Puur Natuur.  

Welke financieringsvorm?

 Zorg in Natura (ZIN).

 Welke zorgaanbieder?

 Nader te bepalen.

 Bestuursvorm?

Nader te bepalen.

 Welke zorg?

Alle benodigde dag- en nachtzorg. Nachtzorg in gebouw aanwezig.

Dagbesteding?

Dagbesteding willen we mogelijk maken. Externe dagbesteding blijft mogelijk.

 Logeren?

Dit is afhankelijk van de verdere ontwikkeling van dit initiatief.

 Deeltijdwonen?

Dit is afhankelijk van de verdere ontwikkeling van dit initiatief.

 Indeling gebouw?

Iedere bewoner heeft een eigen studio (incl. keukenblok en badkamer). De studio wordt door de familie ingericht. Dagbestedingsruimte en andere gezamenlijke ruimte aanwezig. Slaapkamer voor de nachtzorg. De verdere indeling is nader te bepalen.

IMG 5807 uitsnede 2